الرئيسية الستائر
•أرسل لصديقك• •طباعة• •PDF•

 

 

موديلات جديدة من الستائر الخلابة .. ستائر ثقيلة القماش لتصدي اشعه الشمس سواء بالمكاتب او البيوت .. مع ستائر فليفل للجمال عنوان  

 

عملائنا

•المعلومات•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 2.30 MB
Application afterRoute: 0.041 seconds, 2.99 MB
Application afterDispatch: 0.103 seconds, 5.50 MB
Application afterRender: 0.152 seconds, 6.38 MB

•الذاكرة المستخدمة•

6718280

•11 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f2876640ddf072d36484a979093e889b'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1422813102' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f2876640ddf072d36484a979093e889b'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f2876640ddf072d36484a979093e889b','1422814002','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 61)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 64
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-02-01 18:06:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-02-01 18:06:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='64'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 61 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•عرض اللغات المحملة•

•Untranslated Strings Diagnostic•

•لا•

•Untranslated Strings Designer•

•لا•